pomyśl inaczej o ogrzewaniu.....
Ogrzewanie nadmuchowe

Ogrzewanie nadmuchowe to „układ oddechowy” budynku. Zasada działania systemu jest bardzo prosta: nagrzewnica powietrza, gazowa lub elektryczna podgrzewa powietrze które jest nawiewane do pomieszczeń siecią kanałów o przekroju kwadratowym lub prostokątnym wykonanych w technologii QuietR lub Climaver, coraz rzadziej kanałami blaszanymi. Do każdego pomieszczenia jest doprowadzony kanał nawiewny , a powietrze jest nadmuchiwane bezpośrednio poprzez kratki sufitowe, ścienne lub podłogowe w zależności od miejsca montażu kanałów. Powietrze po ogrzaniu pomieszczeń powraca do kratki powrotnej , która najczęściej jest zlokalizowana w holu, aby następnie kanałem powrotnym dostać się z powrotem do nagrzewnicy gdzie jest poddawane procesom filtrowania, ogrzewania lub chłodzenia, nawilżania lub osuszania opcjonalnie jonizacji. Dynamika działania, znikoma bezwładność i możliwość szybkiej zmiany temperatury w krótkich przedziałach czasowych skutkuje krótkim czasem nagrzewania pomieszczeń a dzięki wysokiej sprawności urządzeń system pozwala osiągnąć oszczędności w zużyciu energii dochodzące do 30% w porównaniu do innych systemów grzewczych. Ogromną zaletą jest to, że system współpracuje z pompami ciepła typu powietrze-powietrze z funkcją klimatyzacji co znacznie obniża koszty ogrzewania obiektu w okresach przejściowych jak wiosna czy jesień a tryb klimatyzacji pozwala na skuteczne chłodzenie pomieszczeń latem. Ogrzewanie nadmuchowe pozwala uzyskać wysoki komfort wewnątrz budynku, dzięki sekcji filtrów nawiewane powietrze jest czyste, a wszelkie zanieczyszczenia wyłapywane są przez filtr mechaniczny lub elektrostatyczny, filtr elektrostatyczny usuwa z powietrza wszelkie zanieczyszczenia niewidoczne gołym okiem jak pyłki kwiatów, roztocza, alergeny i bakterie, dodatkowo ujemnie jonizuje powietrze. Nawilżacz skutecznie nawilża powietrze zimą wówczas gdy jest ono najbardziej suche. Ogrzewanie nadmuchowe to także skuteczna wentylacja, dzięki czerpni świeżego powietrza system nadmuchowy już w wersji podstawowej zapewnia skuteczną wentylację budynku a po zainstalowaniu do systemu rekuperatora sprawność systemu wzrasta, gdyż powietrze wywiewane wstępnie ogrzewa powietrze świeże dostarczane do wnętrza budynku. W związku z tym, że system nadmuchowy został tak zaprojektowany aby można było go łatwo rozbudować o pozostałe urządzenia zapewniające realizację pozostałych funkcji, instalację dodatkowych elementów można zaplanować w przyszłości, a ich montaż trwa bardzo krótko. Pracę systemu można zaprogramować dzięki programowalnym regulatorom temperatury, które pozwalają zaprogramować temperaturę na każdy dzień tygodnia osobno a także na różne przedziały czasowe w ciągu dnia. Najnowsze rozwiązania dedykowane systemom nadmuchowym pozwalają na indywidualną strefową regulację temperatury w każdym pomieszczeniu, a możliwość monitoringu poprzez sieć internetową daje nieograniczone możliwości kontroli systemu. I jeszcze jedno.....

Zastosowanie naszego systemu eliminuje grzejniki które często zaburzają estetykę i harmonię wnętrz, pomieszczenia można dowolnie aranżować.

Instalacja ogrzewania nadmuchowego to nieporównywalny klimat, wymierne korzyści w kosztach eksploatacji, to także możliwość swobodnego kreowania klimatu w pomieszczeniach.

OGRZEWANIE NADMUCHOWE to jeden system spełniający wiele funkcji.....

?